Dash for Cash: Month-End Liquidity Needs and the Predictability of Stock Returns

"This paper uncovers strong return reversals in stock market returns around the last monthly settlement day, T-3, which guarantees liquidity for month-end cash distributions. We show that these return reversals are stronger in countries where the mutual fund ownership is large, and that in the US the return reversals have become stronger over time as the mutual fund ownership of stocks has increased. Finally, in the cross-section of stocks, the reversals around turn of the month are stronger for stocks more commonly held by mutual funds, for liquid stocks, and for more volatile stocks (controlling for liquidity)."


Has The Bank Of Japan Started Another Round Of Central Bank Wargames?

"Never pick a fight with a central bank. The only one who gets hurt is you. Unless, of course, you are another central bank."

"So it is not quite true that a currency-issuing central bank has no opponents. No-one in the private sector will oppose it, unless they have a deathwish. But other currency-issuing central banks might, if they perceive its actions as threatening to their own economies. "


Paradoks płacenia za nieistniejące umiejętności

"W połowie września świat finansów obiegła wiadomość, że największy fundusz emerytalny w USA – kalifornijski CalPERS – całkowicie rezygnuje z inwestowania w fundusze hedge. CalPERS jako powód swojej decyzji podał chęć uproszczenia procesu inwestycyjnego i obniżenia kosztów. Barry Ritholtz nazwał to wydarzenie kalifornijskim trzęsieniem ziemi w funduszach hedge."

"Z decyzji CalPERS oraz z komentarzy odnoszących się do tej decyzji można wyciągnąć dwa interesujące wnioski. Pierwsze spostrzeżenie dotyczy relacji pomiędzy umiejętnościami zarządzających, opłatami za zarządzanie i wynikami netto sektora. Matt Levine przedstawił bardzo prosty model ilustrujący pewien paradoks sektora funduszy hedge."