Polityka prywatności


Osoby zarządzające Grupą Share Economics nie są właścicielami treści przekazywanych w wiadomościach wysyłanych przez członków Grupy. Celem Grupy jest dzielenie się publicznie dostępnymi w sieci treściami pomiędzy członkami.

Osoby zarządzające Grupą zastrzegają sobie prawo do zmiany zapisów polityki prywatności w dowolnym momencie. Aktualna wersja polityki prywatności jest dostępna tutaj.

Korzystając z Grupy Share Economics dobrowolnie akceptujesz zasady zamieszczania wiadomości oraz zasady wynikające z polityki prywatności.

Osoby zarządzające nie gromadzą danych osobowych członków Grupy. Dane osobowe może gromadzić serwis Google w ramach którego Share Economics jest zorganizowana. Osoby zarządzające Grupą nie ponoszą odpowiedzialności za czynności dokonane z zebranymi danymi przez serwis Google.

Dane adresowe są dostępne tylko i wyłącznie osobom zarządzającym Grupą. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy członek wysyła wiadomość do członków grupy - w takim przypadku jego adres oraz login (nazwa wyświetlana) są widoczne odbiorcom wiadomości.

Dane adresowe członków Grupy nie będą wykorzystywane w innym celu (reklamowym, informacyjnym) niż wynikałoby to z założeń istnienia Grupy. W przypadku, gdyby miała nastąpić kluczowa zmiana z punktu widzenia zasad działalności Grupy, Członkowie mogą zostać o tym poinformowani w trybie wysłania wiadomości przez osoby zarządzające. Dane adresowe nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym, z wyłączeniem serwisu Google.

Osoby korzystające z serwisów społecznościowych dobrowolnie zgadzają się na wyświetlanie swoich danych zgodnie z zasadami obowiązującymi w tych serwisach.

Osoby zarządzające Grupą Share Economics nie ponoszą odpowiedzialności za treści umieszczane i wysyłane przez jej członków.

W razie nieścisłości lub pytań, prosimy o kontakt: share.economics@gmail.com.