Discounted Cashflow Valuations (DCF): Academic Exercise, Sales Pitch or Investor Tool?

“Put in non-mathematical terms, the equation posits that the value of an asset is the value of the expected cash flows over its lifetime, adjusted for risk and the time value of money. If that sounds familiar, it should, because it is the starting point for every Finance 101 class, a rite of passage that in conjunction with buying a financial calculator sets you on the pathway to being a Financial Yoda!

That is the only theory that you need for valuation! The rest of the class is about the practice of valuation: defining and estimating expected cash flows for different types of assets and businesses at different stages in the life cycle and estimating and adjusting the discount rate for risk and time value. Note that there is nothing in this fundamental equation that has not been known to investors and business people through the ages, i.e., the value of a business has always been a function of its cash flows, growth potential and risk and that you certainly don’t need to be mathematically inclined to be able to do valuation.”


Kredyty we frankach zaproszeniem do dyskusji o prawie bankowym

"Kredyty we frankach są najważniejszym problemem dla Polski. Takie wrażenie może odebrać obcokrajowiec, gdyby znał polski i obserwował pilnie to, co pojawia się w naszych mediach i co mówią nasi politycy. Problem w tym, że (z mojej obserwacji można wysnuć taki wniosek), że politycy i ludzie mediów są najbardziej zadłużeni we frankach. Prawdę mówiąc każdy, kto mówi o kredytach walutowych powinien informować, czy jest zadłużony we frankach (ja nie jestem i nigdy nie byłem)."Zapraszam do zapoznania się ze zdaniem Pana Piotra Kuczyńskiego - trzeźwe spojrzenie + zwrócenie uwagi na prawdziwe problemy. Polecam.

A Random Way To Get Rich

"Traditional stock indexes, such as the S&P 500 and even the MSCI World Index, are deeply flawed. They do not weight their members equally, but rather according to their market values. This means they put the most weight on the biggest and most expensive stocks and markets. Today, Apple alone makes up 3 percent of the S&P 500. The U.S., which makes up less than 20 percent of the global economy, accounts for about 50 percent of the MSCI World Index.Inevitably, this means these indexes, and the money managers who follow them, put too much weight on the most fashionable and overvalued assets at the worst times—Japan in 1989, technology stocks in 1999, banks in 2006." 


Jak powstają finansowe teorie spiskowe?

"Ceniony komentator ekonomiczny, Gavyn Davies zwrócił uwagę w Financial Times na interesujący i jak się okazało bardzo medialny kontekst obaw SNB o ewentualne straty. Davies zauważył, że Szwajcarski Bank Narodowy w 45% jest własnością prywatnych akcjonariuszy, którzy otrzymują i zapewne chcą otrzymywać dywidendy. To właśnie ten fragment artykułu zyskał sporą popularność. (...)
Davies nie popełnił błędu. Rzeczywiście około 35% akcji SNB należy do prywatnych akcjonariuszy. Około 53% należy do kantonów (władz regionalnych) i regionalnych banków a pozostałe akcje do innych instytucji. Władze federalne Szwajcarii nie posiadają udziałów w banku centralnym."

"Nie da się jednak ukryć, że narracja o wąskiej grupie interesów, która zdominowała szwajcarski bank centralny, który powinien służyć całemu społeczeństwu, przemawia do sporej części obserwatorów rynku finansowego – tak jak inne narracje tego typu. Jednak powody porzucenia przez SNB pegu walutowego są dużo bardziej złożone niż obrona strumienia dywidend przez kilka tysięcy prywatnych akcjonariuszy."