We Have No Idea What Our Capital is Worth

"That headline makes quite a statement. But it’s true. The stock of so-called “financial capital,” or wealth — all the financial assets out there, which are ultimately claims on real capital — represents only the most tenuous long-term approximation of what our real capital is worth.

Certainly true: the stock (total dollar value) of “financial capital” goes up (in fits, starts, and reverses) over the decades as real capital is accumulated. But beyond that rough, big-picture relationship, the total value of financial assets tells us very little about the total value of real assets.

Why?"


Everything You Wanted To Know About Global Oil Fundamentals (But Were Afraid To Ask)

"There's more than one oil price around the world and as the following comprehensive (but brief) overview from Morgan Stanley's Global Energy Teach In shows, crude oil pricing across the world is dynamic and multi-factorial - from fundamental factors (such as simple supply and demand and seasonality) to macro factors (such as USD strength, macro sentiment, and "burden") and risk premia (e.g. geopolitics), the following provides everything you wanted to know about global crude oil fundamentals, but were afraid to ask..."


Deutsche Bank's Latest Capital Raising Won't End Its Problems

"Deutsche Bank has finally admitted – to no-one’s surprise – that it needs more capital. It has announced plans to raise 8bn EUR of new Core Tier 1 equity capital (CET1).
Although everyone knew Deutsche Bank was short of capital, this admission is nevertheless somewhat embarrassing. Only last year, Deutsche Bank raised 3bn EUR with a rights issue and claimed that no further capital would be needed."

"To me, Deutsche Bank looks very much like the archetypal “too big to fail” zombie bank – draining money from central banks, sovereigns and investors while giving little in the way of returns. The question is for how long investors will be willing to put up with poor returns and repeated demands for more money – for if anyone thinks this is the last of Deutsche Bank’s capital raising, I fear they are very much mistaken. Though admittedly it is far from being the only European bank in this condition. European banks generally are in poor shape. It is to be hoped that the ECB’s stress tests will encourage them to put their houses in order."


How Private Equity Firms Defraud Investors By Extracting 'Fees' From Their Portfolio Companies

"The modern private equity industry got its start in 1979 when, for the first time, a large, publicly traded company was taken private in a leveraged buyout. For the next 30 plus years, the industry escaped regulatory oversight by the Securities and Exchange Commission (SEC) by adopting complex and opaque organizational structures designed for that purpose. That changed with the passage of the Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act in the wake of the recent financial crisis. Since 2012 most mid-size and large private equity funds have been required to disclose their activities to the SEC. Last week reports of what the SEC found began to leak out.

Staff at the SEC has reviewed about 400 private equity funds. What did they learn?"


How the Greek Banks Secured an Additional, Hidden €41 billion Bailout from European taxpayers

"In 2013 Greek taxpayers borrowed from the rest of Europe’s taxpayers €41 billion to pump into the Greek banks. This is well known. What is not known is that, also in 2013/4, the Greek banks received an additional, well hidden, €41 billion bailout loan from Greek and European citizens. This bailout was never authorised by any Parliament or even discussed in public anywhere in Europe.

This is how it worked: Bank X would lend money to… itself. It would do this by issuing a bond which it did not intend to sell. So, why issue such a phantom bond? Why write an IOU and give it to one’s self? The answer is: In order to hand this phantom bond over to the European Central Bank as collateral in exchange for a cash loan. Normally, of course, the ECB would never accept such a phantom bond as collateral. Accepting it would have been to accept a loan it gave to Bank X as collateral for the said loan. It would have been an assault on the meaning of collateral and a gross violation of the ECB’s rulebook. So, bank X, knowing this, took its phantom bond first to the Greek government and had it guarantee it. With the government’s guarantee stamped on it, the ECB then accepted Bank X’s phantom bond and handed over the cash. Why? Because the Greek taxpayer had, in the meantime, unknowingly provided the collateral for Bank X’s loan."Skąd rynek wiedział o szczegółach konstrukcji bomby termojądrowej?

"Trudno zrozumieć dlaczego historia o tym jak jeden z badaczy pracujących w latach 50. w Rand Corporation odgadł rodzaj paliwa użytego w konstrukcji drugiej generacji amerykańskich bomb termojądrowych, nie weszła do kanonu giełdowych anegdot.

Pod koniec 1953 roku Armen Alchian – ekonomista pracujący w Rand Corporation (stworzonym przez amerykański rząd think tanku) próbował dowiedzieć się jakie paliwo zostanie użyte w konstrukcji amerykańskiej bomby termojądrowej. Z oczywistych powodów, żaden ze współpracowników Alchiana z Rand Corporation, którzy dysponowali taką wiedzą, nie chciał przekazać mu tajnych informacji. Alchian dysponował spekulacyjnymi informacjami o tym, że rozważano użycie kilku substancji – litu, berylu, toru i kilku innych.

Z dostępnych publicznie źródeł Alchian zdobył wiedzę o największych producentach tych metali w USA. Sprawdził, które z tych spółek są notowane na giełdzie a następnie zbadał co działo się w ostatnim okresie z ich kursami. (...)"


Czy GPW będzie potrzebna?

"Zacznijmy od banalnej konstatacji, iż zabicie OFE zmienia radykalnie atrakcyjność polskiego rynku z punktu widzenia emitentów. Faktyczne zgaszenie II filara systemu emerytalnego, mizeria III filara oraz ciągle daleki od siły znanej z innych giełd rynek TFI powodują, iż GPW straci ważną przewagę, jaką miała na innymi rynkami w regionie. Zwyczajnie to, co przyciągało zagraniczne spółki na GPW przestaje istnieć. W praktyce oznacza to, iż GPW właśnie przestaje być rynkiem regionalnym a staje się znów rynkiem lokalnym, którego przyszłość w największym stopniu zależy od oferty rodzimej gospodarki. Inaczej rzecz ujmując to, czy pula spółek będzie na GPW rosła zależy teraz głównie od liczby przyszłych debiutów kreowanych przez polską gospodarkę."


Millionaires survey: Go ahead, tax us more!

O tym, jak to (być może paradoksalnie) większość milionerów popiera większe opodatkowanie zamożnych oraz zwiększenie płacy minimalnej.

"CNBC's first-ever Millionaire Survey reveals that 51 percent of American millionaires believe inequality is a "major problem" for the U.S., and nearly two-thirds support higher taxes on the wealthy and a higher minimum wage as ways to narrow the wealth gap."


It's Not Just Banks That Are Too Big To Fail

"Following the financial crisis, worries about failures in over-the-counter (OTC) derivatives trading causing destabilizing runs and market crashes have led regulators to force most OTC trades to be cleared through central counterparties (CCPs). CCPs act like clearing banks, taking on their own books the risk of the seller defaulting. Sellers clearing OTC trades through a CCP can (in theory) default on payment without risking the entire system unravelling.

But this creates a problem. What happens if a CCP fails? Of course, the way CCP-cleared OTC trades are structured should minimize this risk. CCPs require sellers to post initial margin in the form of cash or government bonds to cover expected volatility during the lifetime of the trade, and they also require posting of variation margin in cash to cover daily price movements. As everything is fully margined in liquid safe assets, there should in theory be no shortfalls and no defaults.

But…..cash margin requirements don’t necessarily make the system safer. Firms with largely illiquid balance sheets, such as large insurance companies, can have difficulty raising the cash to meet large increases in variation margin. The principal cause of the failure of AIG in 2008 was cash margin calls on OTC credit default swaps that it was unable to meet. And this brings me back to the question – what happens if a CCP fails?"

Premia braku płynności

"Problem płynności był poruszany w badaniach ilościowych nad zachowaniem rynku akcyjnego. Na przykład jedną z hipotez wyjaśniających premię małych spółek jest sugestia, że wynika ona z ich niskiej płynności. Jak jednak podkreślają ICKH większość tego typu badań nie uwzględnia płynności jako czynnika kontrolnego.
Zauważmy trzy rzeczy: po pierwsze, inwestowanie czynnikowe opiera się na historycznej przewadze pewnego typu spółek (mniejszych, z niższymi wskaźnikami fundamentalnymi, z większym momentum), która może ale nie musi być trwałą tendencją. Po drugie, historyczna przewaga stóp zwrotu nie oznacza przewagi w każdym okresie – występują lata i serie lat, w których tendencje się odwracają. Po trzecie, z powyższych powodów każde inwestowanie czynnikowe jest inwestowaniem aktywnym – opiera się na założeniu, że jakiś typ spółek zachowa się lepiej niż cały rynek.
Warto także zwrócić uwagę, że turnover jest jednym z wielu sposobów mierzenia płynności. Można ją mierzyć spreadem pomiędzy ofertami kupna i sprzedaży, ilością kapitału potrzebnego do zmiany ceny i innymi miarami. ICKH zdecydowali się na turnover tak jak większość badaczy mierzy wartość albo przez wskaźnik cena/zysk albo przez wskaźnik cena/wartość księgowa."