Zasady


Każdy z członków grupy może wysłać wiadomość z wybraną przez siebie treścią, jednak musi przestrzegać kilku ustalonych zasad. Członkiem Grupy może zostać każdy - jedynym warunkiem jest zaakceptowanie i przestrzeganie warunków korzystania z usług serwisu Google (http://www.google.com/intl/pl/policies/terms/). Przyłączenie się do Grupy nie wiąże się z obowiązkiem publikowania wiadomości - oczywiście zachęcamy do tego!

1) Wysyłamy wiadomości tylko ze znalezionymi w sieci publicznie dostępnymi interesującymi lub edukacyjnymi tekstami, raportami, grafikami lub innymi publikacjami o tematyce ekonomicznej, finansowej bądź giełdowej.
2) Bezwzględnie podajemy w treści wiadomości link do źródła pochodzenia znalezionej treści oraz staramy się napisać minimum 2-3 zdania, dlaczego uważamy daną rzecz za wartą przeczytania lub zapoznania się (ewentualnie możemy zacytować fragment polecanego materiału).
3) Nie reklamujemy produktów finansowych, instytucji finansowych bądź wydarzeń, zarówno o charakterze komercyjnym oraz niekomercyjnym.
4) Nie publikujemy własnych analiz bądź rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych ani żadnych sugestii co do zmiany ich cen.
5) Staramy się nie publikować własnych artykułów lub tekstów.
6) Nie spamujemy, a ewentualne dyskusje prowadzimy indywidualnie z autorem wiadomości.
7) Zachowujemy się kulturalnie, treść wiadomości staramy się pisać poprawną polszczyzną, itp.
8) W każdym momencie możemy zrezygnować w członkostwa w Grupie.
9) Nie musimy się ograniczać tylko do polskojęzycznych treści - równie dobrze możemy podać link do obcojęzycznych materiałów.

Wszystkie wiadomości przed upublicznieniem są moderowane przez osoby zarządzające grupą. W przypadku, gdyby jedna z wysłanych przez członka wiadomości była niezgodna z powyższymi zasadami, nie zostanie upubliczniona na Grupie. Osoby zarządzające dbają również o jakość, rodzaj oraz poziom merytoryczny treści przekazywanych dalej członkom Grupy - wiadomości o niskiej zawartości merytorycznej mogą zostać odrzucone w trakcie moderacji. Osoby zarządzające zastrzegają sobie prawo do nie poinformowania osoby wysyłającej niezgodną z zasadami wiadomość o fakcie oraz powodach jej odrzucenia.

Osoby zarządzające nie biorą odpowiedzialności za treść i zawartość wiadomości wysyłanych przez członków. Opinie oraz poglądy zawarte w wysłanych wiadomościach nie odzwierciedlają opinii i poglądów osób zarządzających Grupą.

Osoby zarządzające Grupą zastrzegają sobie prawo do modyfikacji powyższych zasad w dowolnym momencie.